Πήγαμε να μπούμε προηγουμένως σε φόρουμ το οποίο ενημερώνει για τους Going Through, το μουσικό συγκρότημα. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα και δεν τα καταφέραμε. Θα πρέπει οι δημιουργοί του να το διορθώσουν (συγκεκριμένα, πήγαμε να κάνουμε εγγραφή).

_________________
Going Through 3_eaay31