Εύχομαι το μήνυμα των Χριστουγέννων να φωτίσει τις καρδιές όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από θρήσκευμα, γλώσσα, χρώμα ή πολιτικές πεποιθήσεις!