Ετοιμάζω ένα πλούσιο "μενού" για τους αναγνώστες της εφημερίδας μας, στο επόμενο (έντυπο) φύλλο της (#406) του Φεβρουαρίου 2022. Θα ανακαλέσω γεγονότα του παρελθόντος, που αφορούν στο συγκεκριμένο μήνα, από το πλούσιο αρχείο του "Αθλόμετρου". Μεταξύ τους, μάλιστα, περιλαμβάνεται και μία ιστορική αναφορά, που σχετίζεται με τις πολυετείς δραστηριότητες του φίλτατου εκδότη μας!