Ο κ. Βασίλης Ντάγκας παρουσίασε πρόσφατα δουλειά του στο Φέισμπουκ (ελαιοχρωματισμοί).

_________________
Ντάγκας και δουλειά 8eaa10Ντάγκας και δουλειά Ie_eiz10
Ντάγκας και δουλειά 9sa11
Ντάγκας και δουλειά 5eaaaa14
Ντάγκας και δουλειά 6saya_11
Ντάγκας και δουλειά 7eaaa11
Ντάγκας και δουλειά 2eaa11

Ντάγκας και δουλειά 3_-sa_11

Ντάγκας και δουλειά 4_eua_14