Ενδιαφέρον.
https://zoom.earth/maps/daily/#view=37.7478,23.3033,8z/date=2022-09-20,pm

_________________
Ζωντανή, χάι ντεφινίσιον εικόνα από δορυφόρο 3_eaay31