Αυτή τη στιγμή λαμβάνουμε λίγα λιγότερα από 298 κανάλια από τον δορυφόρο στις 26 μοίρες ανατολικά.

_________________
298 κανάλια 8eaa10298 κανάλια Ie_eiz10
298 κανάλια 9sa11
298 κανάλια 5eaaaa14
298 κανάλια 6saya_11
298 κανάλια 7eaaa11
298 κανάλια 2eaa11

298 κανάλια 3_-sa_11

298 κανάλια 4_eua_14