Τρεις φωτογραφίες από το στολισμό τού χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Αιγάλεω 2010
Τρεις φωτογραφίες από το στολισμό τού χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Αιγάλεω 2115
Τρεις φωτογραφίες από το στολισμό τού χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Αιγάλεω 2612

_________________
Τρεις φωτογραφίες από το στολισμό τού χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Αιγάλεω 3_eaay31