Ο Δήμος Αιγάλεω μάς απέστειλε τη συνδρομή του για το ηλεκτρονικό φύλλο τής εφημερίδας Αιγάλεω για το 2022, και γι' αυτό τον ευχαριστούμε.

_________________
Ευχαριστούμε τον Δήμο Αιγάλεω 3_eaay31