7/1/23
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα Συνεδρίαση (ειδική – κατεπείγουσα) Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, πρόκειται να συνεδριάσει δια ζώσης
την Κυριακή, 08-01-2023 και ώρα 12:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο «ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (Ριζάρη 2, Αθήνα), με μόνο θέμα
ημερήσιας διάταξης :
«Αποδοχή παραίτησης Προέδρου και εκλογή νέου Προέδρου του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής (άρθρα 165, 166 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν)».
Η απόφαση της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθεί στον εξής σύνδεσμο:
https://bit.ly/3WPlYqT
Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων αναρτώνται
σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://bit.ly/3268AYf
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ε-mail: pressoffice@patt.gov.gr

_________________
Νέα Συνεδρίαση (ειδική – κατεπείγουσα) Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 3_eaay31