Ο χρήστης Svetlana Suma έχει γενέθλια στις 26 Ιανουαρίου.
Γενέθλια στο vk.com :0
46 ετών

_________________
Γενέθλια στο vk.com 3_eaay31