Ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου πριν από λίγο στη Βουλή χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον Ίλον Μασκ, ιδιοκτήτη τού Τουίττερ

_________________
Χαρακτήρισε απαράδεκτο τον Ίλον 3_eaay31