Οι δορυφόροι που αναμεταδίδουν τηλεοπτικά προγράμματα προς τη γη κινούνται συνεχώς μαζί μ' αυτήν για να στέλνουν το σήμα τους στις συγκεκριμένες περιοχές προς τις οποίες απευθύνονται. Γι' αυτό λέγονται γεωστατικοί.
Μας ήρθε μια ιδέα, ίσως τρελλή:
Γιατί να μην είναι σταθεροί και να μην κινούνται, και να υπάρξει ένα σύστημα αυτοματοποίησης, δηλαδή μόλις μια περιοχή δεν έχει σήμα από τον συγκεκριμένο δορυφόρο, να παίρνει το σήμα από τον διπλανό και ούτω καθεξής. Βέβαια αυτό, δηλαδή το να είναι όλα τα κανάλια διαθέσιμα από κάθε δορυφόρο, προϋποθέτει να εκπέμπουν όλα τα κανάλια προς αυτούς, όλοι οι σταθμοί βάσης που είναι στη γη, άρα ίσως χρειάζεται να ενοποιηθούν οι εταιρίες!!!

_________________
Τρελλή ιδέα για τους γεωστατικούς δορυφόρους 3_eaay31