Αιγαλιώτης μαθηματικός, ονόματι Σωτήρης Λουρίδας, υποστηρίζει ότι η Κίνα κάνει εισοδισμό

_________________
Ο Λουρίδας και η Κίνα 3_eaay31