Φιέστες και «δράσεις» για την εξοικείωση με την παρέμβαση των μονοπωλίων στην περιοχή