Μας το έστειλε ο Δήμος:
Νέες σχολικές επιτροπές στον Δήμο Αιγάλεω
Στις αυξημένες ανάγκες των σχολείων της περιοχής
στρέφονται, μετά το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Νοεμβρίου, οι
σχολικές επιτροπές που συγκροτήθηκαν από τον Δήμο Αιγάλεω
με βασικό γνώμονα τις ικανότητες, τη διαχειριστική επάρκεια και
την εξειδίκευση του κάθε μέλους στον τομέα ευθύνης του. Οι δύο
Σχολικές Επιτροπές της Α' Βάθμιας και Β' Βάθμιας εκπαίδευσης
θα συνεργάζονται λειτουργικά με τις κεντρικές υπηρεσίες του
Δήμου, ώστε να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
απέναντι στις υποχρεώσεις τους.
Αποτελεσματικότητα, προγραμματισμός, υποστηρικτικές
παρεμβάσεις, διαχείριση ανθρώπινων πόρων και κάθε
δημιουργική συμβολή που προσθέτει στη σημερινή διοικητική
δομή αλλά και στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό είναι μερικοί
μόνο από τους στόχους των νέων σχολικών επιτροπών.
Πρόεδρος στην επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπαίδευσης
αναλαμβάνει ο Νίκος Καββαδίας, ενώ στη σχολική επιτροπή Β'
Βάθμιας Εκπαίδευσης ο Νίκος Ασημακόπουλος.