Στην Αθήνα, σε κεντρικό σημείο, υπάρχει εστιατόριο με τον τίτλο Big Brother!

_________________
Big Brother εστιατόριο 3_eaay31