Μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες
https://www.youtube.com/results?search_query=%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86+%CE%B2%CE%B7%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82+

_________________
Ο αρχηγός Ιωσήφ 3_eaay31