Πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης
ΓΕΠΟΕΤ
<https://news.travelling.gr/2022/06/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82/>

Πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης ΓΕΠΟΕΤ Eaa74

_________________
Πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης ΓΕΠΟΕΤ 3_eaay31