Για το επίπεδο τής θάλασσας Eaaaa168

The 'Doomsday Glacier'
flipboard.com · Flipboard Science
A new study suggests the massive frozen river of ice could sink into the ocean in just a few years. What would that do to global sea levels?

_________________
Για το επίπεδο τής θάλασσας 3_eaay31