Ο Fabio Mera κοινοποίησε ένα σύνδεσμο στην ομάδα ΠΑΛΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.ΠΑΛΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Facebook
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΦΥΤΕΨΕ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΗΒΩΝ

Τα δέντρα στην είσοδο Eaa148

_________________
Τα δέντρα στην είσοδο 3_eaay31