Όταν ο ΦΠΑ είναι κάτω από 100 € δεν γίνονται δόσεις πληρωμής στο Τάξις, πληρώνεται εφάπαξ το ποσό

Όταν είναι κάτω από 100 € δεν γίνονται δόσεις 4_saya14

_________________
Όταν είναι κάτω από 100 € δεν γίνονται δόσεις 3_eaay31