Το μεγαλύτερο μέρος τής οφειλής μικρομεσαίων, όσον αφορά τη δήλωση εισοδήματος που κάποιοι άρχισαν να πληρώνουν είναι το λεγόμενο «τέλος επιτηδεύματος»

Τέλος επιτηδεύματος 4_eua15

_________________
Τέλος επιτηδεύματος 3_eaay31