Το λογιστικό γραφείο που έχει αναλάβει τα οικονομικά μας, μάς ενημερώνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τις μηνιαίες οφειλές μας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι οι «Βασιλειάδης και Συνεργάτες».
Ο Βασίλης Βασιλειάδης ήταν πριν μερικά χρόνια στο διοικητικό συμβούλιο τού κεντρικού Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

_________________
Ενημέρωση για τις οφειλές μας 3_eaay31