Αν δεν πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σας, θα βεβαιωθούν στο ΚΕΑΟ.
Το παραπάνω αναγράφεται στην ειδοποίηση τού ΕΦΚΑ προς τους ασφαλισμένους του μη μισθωτούς.

_________________
Ληξιπρόθεσμες οφειλές 3_eaay31